News

มีป่า มีน้ำ มีชีวิต
 

คำสั้นๆที่เรียบเรียงเป็นประโยคง่ายๆ เพื่อสื่อสารให้เห็นความสำคัญของพื้นป่าที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต   ซึ่งเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นมาเพิ่งพาอาศัยกัน ดังเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าไม้ แม่น้ำลำธาร สัตว์ป่า สัตว์เมือง สิ่งของ และผู้คน ระบบนิเวศน์ที่เกื้อกูลกันนี้เหมือนดังสังคมของเพื่อร่วมโลกด้วยกัน เราจึงอยากเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการดูแลระบบนิเวศน์เล็กๆใกล้ๆตัวของเรานี้ด้วย

วันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา เราได้เดินทางไปทำกิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการ มิตร’รักษ์ #ปลูต้นไม้ให้เป็นมิตร ครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งนี้เราไปกันที่โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

พื้นที่ๆเราไปปลูกป่าทดแทนครั้งนี้ เป็นพื้นที่ๆถูกถากถางเป็นไร่สตรอเบอร์รี่มาเนินนาน และในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เราร่วมกันกับเด็กๆในโรงเรียนเพื่อช่วยกันปลูกป่าและทำกิจกรรมภายในโรงเรียนร่วมกัน ถึงแม้ฝนจะตกมาตลอดเวลาของการทำกิจกรรม แต่ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ให้และได้รับร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้ 

 เราขอขอบพระคุณทุกๆคนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสละทั้งแรงกายและแรงใจ รวมถึงช่วยกันนำสิ่งของมาช่วยสมทบกันแจกกับเด็กๆในกิจกรรมครั้งนี้ โดยเราหวังใจไว้ว่าโครงการเล็กๆของเราในครั้งนี้จะมีประโยชน์กับชุมชนแห่งนี้ และจังหวัดของเราต่อไป
 

เพราะเรา”รักษ์”พื้นป่า พอกันกับรักกาแฟ
#มิตรรักษ์
#ปลูกต้นไม้ให้เป็นมิตร
#mingmitrcoffee

 

 

 

pic-gallery-1

Address

107/165 Moo 5 Nhong Phueng A.Saraphi Chiang Mai 50140
MOBILE : 053-325120
FAX : 053-325120

ที่อยู่

107/165 หมู่ 5 ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053-325120
แฟกซ์ : 053-325120
lineQRcode